Các chuyên gia cung cấp dịch vụ của Kỹ thuật (Cơ khí/Hóa học/Dân dụng/Điện)

Dịch vụ
>
Kỹ thuật (Cơ khí/Hóa học/Dân dụng/Điện)

Bạn đang tìm dịch vụ Kỹ thuật (Cơ khí/Hóa học/Dân dụng/Điện)?

Nam Tran
₫350.000 giờ

Nam Tran

Project coordinator or project manager

Quản lý cấp trên/Tư vấn

Hanoi, Ha Nội
Kỹ thuật (Cơ khí/Hóa học/Dân dụng/Điện) + 4

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia