beBee background
Chuyên gia
>
Bất động sản
>
Ho Chi Minh City
Duyên Hoàng

Duyên Hoàng

Content SEO
Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Xã hội


Về Duyên Hoàng:

Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí Content SEO

Kinh nghiệm

Phân tích từ khóa, lên outline, hiệu chỉnh bài viết chuẩn SEO

Giáo dục

Tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi chuyên ngành Quản trị Marketing ĐH Mở TP.HCM

Các chuyên gia từ cùng ngành Bất động sản với Duyên Hoàng

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Việc làm gần Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh