Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Hanoi
>
Du lịch/Du lịch/Hospitality

Xã hội


Mạng xã hội

Về tôi:

Specialist of Private Vietnam and Indochina Tours

 

Kinh nghiệm

Indochina Charm Travel is a local tour operator based in Hanoi Vietnam, specializing in designing private tours to Indochina.

 

Giáo dục

Tourism, Travel Services

Các chuyên gia liên quan

Du lịch/Du lịch/Hospitality chuyên gia

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Hanoi, Ha Nội

Việc làm gần Hanoi, Ha Nội

 • Manpower Vietnam

  [HN] Admin Officer 2022

  Tìm thấy trong: beBee S2 VN - 1 tuần trước


  Manpower Vietnam Hanoi

  JOB OVERVIEW: · ​As an Admin Assistant (Expat Services) , your main responsibilities are to handle the administrative task, support the operating tasks of Expat Services at the Convenience North Vietnam team bringing the excellent service to our value clients and associates. You ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Civil or Construction Engineer

  Tìm thấy trong: beBee S2 VN - 12 giờ trước


  RGF HR Agent Recruitment Vietnam - Hanoi Permanent

  Nội dung công việc・ Giám sát thiết kế công trình.・ Ước tính chi phí vật liệu và lập báo giá.・ Kiểm tra và báo cáo tiến độ thi công.・ Kiểm tra vật liệu xây dựng tại công trình.・ Giám sát các nhà thầu phụ thi công theo đúng kế hoạch.・ Các công việc khác được phân công.Yêu cầu・ Tốt ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  CAD Operator

  Tìm thấy trong: beBee S2 VN - 6 ngày trước


  RGF HR Agent Recruitment Vietnam - Hanoi Permanent

  Trách nhiệm công việc** Công ty muốn thuê tổng cộng 3 nhân viên:(2 nhân viên - vận hành Cad điện): làm việc tại Thăng Long 1 - Đông Anh - Hà Nội(1 nhân viên - vận hành Cad cơ): làm việc tại Hải Phòng**Nhiệm vụ:- Triển khai bản vẽ thiết kế & bản vẽ thi công và hoàn công bằng Auto ...