beBee background
Hồ sơ
>
San Blog
San Media

San Media Blog

Marketing manager

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

San Media

7 tháng trước

Bảng báo giá dịch vụ sản xuất TVC quảng cáo mới nhất 2023 - S CONG TY CO PHAN SANMEDIA
SAN M ED IA Email: sanmediacorp@gmail.com
Phone: (+84) 914543796
Add: 53 Kinh Duong Vuong, Phudng 12, Quén 6, TP.HCM

  
 

BANG BAO GIA NAM 2023
DICH VU SAN XUAT TVC QUANG CAO/ PHIM GIGI THIEU DOANH NGHIEP

 

 

 
  

GOI BASIC GOI STANDARD | | GOI PREMIUM [1 GOI THUC HIEN
(29 TRIEV) (>45 TRIEV) (>75 TRIEV) THEO YEU CAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nha san xuat v 4 Vv v
| Pao dién » v
Trg ly dao dién v v v v
Bién kich v v v v
| Quay phim v v v v
| Phu quay 2-5 ngudgi 5-10 ngugi 5-10 ngugi
| Dung phim v v v v
Trang diém v v v
Stylist v v
EKIP n
THUC HIEN Am thanh v v v
Thu am hién truéng v v v
| Ky thuat chiéu sang v v v v
Quan lidao cu v v v
Trg ly dao cu v | v
| Chuyén vién trang tri vl v
Thiét ké bi canh ¥ v v v
| Phac thao kich
ban/Storyboard v v
Nhiép anh hau trudng v v v
| Pen Ca ban Ca ban BS | Theo yéu cau
May quay A7S3 RED ARRI Theo yéu cau
Ong kinh SONY/XEEN CcP2 CP2/ULTRA | Theo yéu cau
THIET Thusm v v v | v
| Phu kién quay Ca ban Ca ban Bo | Theo yéu cau
Man hinh | v v v
| Flycam v | " v v
Dién vién long tiéng v | Vv v Theo yéu cau
DIEN VIEN Dién vien chink 1 hgudi 2 ngusi Theo yéu cau
| Dién vién quan chung 2 nguai 3 nguagi | Theo yéu cau
BOI CANH “Bia diém quay 1 1 2 | Thee yéu cau

 

 

 

 

Ghi chu: Bao gia

 

 

San Media - Cung ban vudn xa!

Bảng báo giá dịch vụ sản xuất TVC quảng cáo mới nhất 2023

Bảng báo giá TVC quảng cáo mới nhất 2023 tại SanMedia. Tổng chi phí sản xuất, quay dựng TVC quảng cáo, phim doanh nghiệp chất lượng với chi phí hợp lý nhất dành cho Quý khách hàng. · 1. Bảng báo giá dịch vụ sản xuất TVC quảng cáo mới nhất 2023 tại SanMedia · Dựa vào nhu cầu sơ bộ ...

8 phút. thời gian đọc · 0 lượt thích · 0 bình thích

Truyền thông xã hội

San Media

9 tháng trước

Sản Xuất TVC Quảng Cáo Chuyên Nghiệp - Uy Tín Tại TPHCM - Dich vu san xuét

TVC quang cao
chuyén nghiép

Sản Xuất TVC Quảng Cáo Chuyên Nghiệp - Uy Tín Tại TPHCM

Trong thời đại hiện nay, TVC quảng cáo giống như “cú đấm thép” có thể làm nên cú hích truyền thông cho thương hiệu. Đơn giản là vì tính hiệu quả và mức độ lan truyền nhanh chóng của nó. Tuy nhiên việc lựa chọn cho mình một đơn vị sản xuất TVC quảng cáo cũng không hề dễ dàng, bài ...

5 phút. thời gian đọc · 0 lượt thích · 0 bình thích

Danh mục & Dịch vụ

Bạn có thể quan tâm đến những công việc này

 • Australia Chef Migration

  Cook and Chef Opportunities

  Tìm thấy trong: Emprego VN C2 - 4 ngày trước


  Australia Chef Migration Hanoi, Việt Nam

  Australia Chef Migration have over 100 Cook and Commis Chef opportunities across all of AustraliaThis is a Great opportunity for a full-time cook or commis chef looking to join supportive kitchen team ...

 • Khách Sạn Novotel Saigon Centre

  Bellboy

  Tìm thấy trong: Emprego VN C2 - 4 ngày trước


  Khách Sạn Novotel Saigon Centre Ho Chi Minh City, Việt Nam

  Mô tả công việc: · (Mức lương: · Thỏa thuận) · Ensure the assistance is being provided at all times to customers and guests and their stays are comfortable and memorable. Maintains and controls the us ...

 • Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Liên Hà

  Kế Toán Sản Xuất

  Tìm thấy trong: Emprego VN C2 - 1 ngày trước


  Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Liên Hà Hanoi, Việt Nam

  **Mô tả công việc**: · (Mức lương: 12 - 15 triệu VNĐ) · Thời gian làm việc: 8h-17h Từ thứ 2 - thứ 7 · 1. Lập chứng từ nhập, xuất bán thành phẩm, thành phẩm từ sản xuất ( hàng ngày ). · 2. Thường xuyên ...

Bạn có muốn có không gian viết blog của riêng bạn?

orange logo