beBee background
Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Bán lẻ
>
Ho Chi Minh City
Trạng Phan Tấn

Trạng Phan Tấn

Trạng Phan
Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
(0)

Xã hội


Về Trạng Phan Tấn:

tất cả vì một lợi ít chung

Kinh nghiệm

Với 7 năm trong vai trò phát trien mạng lưới

Giáo dục

Đại học kinh tế tp HCM

Các chuyên gia cạnh tranh với Trạng

Các chuyên gia từ cùng ngành Bán lẻ với Trạng Phan Tấn

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Việc làm gần Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

 • People Profilers Vietnam

  Sales Manager

  Tìm thấy trong: Manatal GBL S2 T2 - 5 ngày trước


  People Profilers Vietnam Tan Uyen, Việt Nam

  Job Reference: QV73994R · Key Responsibilities: · Sales Team Leadership:Build, lead, and mentor a high-performing sales team focused on achieving and exceeding sales targets. · Develop and implement e ...

 • NodeFlair

  Mobile Developer

  Tìm thấy trong: Manatal GBL S2 T2 - 4 ngày trước


  NodeFlair Ho Chi Minh City, Việt Nam

  Our client is seeking a talented individual to contribute to the development of Flutter mobile apps, Flutter modules, and Dart packages. The successful candidate will be responsible for · Building fe ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Japanese Speaking

  Tìm thấy trong: beBee S2 VN - 1 ngày trước


  RGF HR Agent Recruitment Vietnam - Ho Chi Minh City, Việt Nam Permanent

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC: - Phân tích sản xuất, quản lý và giám sát nhân viên- Chịu trách nhiệm và giám sát kỹ thuật về dây chuyền sản xuất để đạt được năng suất hàng ngày- Dựa trên công nghệ sản xuất, xem ...