Chuyên gia Ho Chi Minh City

Chuyên gia
>
Ho Chi Minh City
Phát Nguyễn

Phát Nguyễn

Business Analyst

Giáo dục/Đào tạo

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Khánh Ngô Trịnh Hoàng

Khánh Ngô Trịnh Hoàng

Business Analyst Intern

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Khang Nguyễn Đình Song

Khang Nguyễn Đình Song

UEH University Senior Student

Kế toán/Tài chính

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Chi Linh T. Tran

Chi Linh T. Tran

HR Director

Nguồn nhân lực

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Tài Cao Thị Tâm Như

Tài Cao Thị Tâm Như

Nhân viên kinh doanh

Dịch vụ khách hàng/Hỗ trợ

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Lan Anh Nguyễn

Lan Anh Nguyễn

Thực tập Sinh kế toán

Kế toán/Tài chính

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Hà Trần

Hà Trần

Spare part

Sản xuất/Cơ khí

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Thị Kim Quy Triệu

Thị Kim Quy Triệu

Basic- Groomer

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Thịnh Duy

Thịnh Duy

Giới thiệu bản thân bằng một vài từGiới thiệu bản thân bằng một vài từGiới thiệu bản thân bằng một vài từGiới thiệu bản thân bằng một vài từ

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Quang Trung Nguyễn

Quang Trung Nguyễn

Flutter Developer

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Dương Văn

Dương Văn

Network Engineer (Intern)

Viễn thông

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Kathy Phan

Kathy Phan

CEO/ COO

Quản lý cấp trên/Tư vấn

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia