beBee background
Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Công nghệ/Internet
>
Thủ Đức
Hiếu Nguyễn

Hiếu Nguyễn

Data Analyst
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Xã hội


Về Hiếu Nguyễn:

I am a senior student at University of Information Technology, my major is Information Systems. I'm looking for a Data Analyst position to gain hands-on experience in the field and apply my theoretical knowledge.

Kinh nghiệm

Building and analyzing a cancer data warehouse in Brazil | Mar 2023 - Jun 2023 

Data collection, data cleansing, data preprocessing. Designed star schema for data analysis. Utilized Business Intelligence tools such as data integration (SSIS) and data analysis (SSAS). Created reports using Excel and Power BI. Employed Python for data mining processes, implementing two models: Random Forest and Naive Bayes.

Giáo dục

University of Information Technology

Các chuyên gia cạnh tranh với Hiếu

Các chuyên gia từ cùng ngành Công nghệ/Internet với Hiếu Nguyễn

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Những người dùng khác được gọi là Hiếu

Việc làm gần Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • Công Ty TNHH Sơn Nero

  Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Đồng Nai

  Tìm thấy trong: Emprego VN C2 - 17 giờ trước


  Công Ty TNHH Sơn Nero Ho Chi Minh City, Việt Nam

  **Mô tả công việc**: · (Mức lương: Đến 20 triệu VNĐ) · - Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, sản lượng và các chỉ tiêu phân phối bán hàng các sản phẩm tại khu vực mình phụ trách. · - Bao phủ sản p ...

 • StemHouse Education

  Trợ Giảng Tiếng Anh Lớp Gp

  Tìm thấy trong: Emprego VN C2 - 1 tuần trước


  StemHouse Education Ho Chi Minh City, Việt Nam

  **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC STEMHOUSE** · Bộ phận Quản trị Nguồn nhân lực · **MÔ TẢ CÔNG VIỆC** · **CHỨC DANH: TRỢ GIẢNG LỚP GP** · **THÔNG TIN CHUNG**: · - Trực thuộc bộ phận: Ban Học thuật - Academic ...

 • Trường Quốc Tế TIS

  Giáo Viên Mầm Non

  Tìm thấy trong: Emprego VN C2 - 6 ngày trước


  Trường Quốc Tế TIS Ho Chi Minh City, Việt Nam

  **Mô tả công việc**: · (Mức lương: Thỏa thuận) · - Giảng dạy, chăm sóc trẻ (03 - 05 tuổi) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện về tri thức, thể chất, tình cảm xã hội và nền tảng đạo đức. · - Nhận ...