beBee background
Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Công nghệ/Internet
>
Ho Chi Minh City
Hiếu Bùi Đức

Hiếu Bùi Đức

Tester
Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Xã hội


Về Hiếu Bùi Đức:

Sinh viên đang chờ tốt nghiệp

Kinh nghiệm

Deploy sales, purchase and warehouse modules on Odoo.

- Successfully deployed sales, purchase and warehouse module on Odoo platform.

2 months internship at company Cổ Phần Tiến Bộ Sài Gòn

Position : Project implementation

- Analyzing and surveying customer requirements

- Consulting customers solutions

- Requirements analysis for the DEV

Giáo dục

Information Technology Studentat Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)

Các chuyên gia cạnh tranh với Hiếu

Các chuyên gia từ cùng ngành Công nghệ/Internet với Hiếu Bùi Đức

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Những người dùng khác được gọi là Hiếu

Việc làm gần Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

 • NodeFlair

  Accountant

  Tìm thấy trong: Manatal GBL S2 T2 - 6 ngày trước


  NodeFlair Ho Chi Minh City, Việt Nam

  Accountant Job Description: · Prepare all necessary Vietnamese tax declarations as required. · Submit payment applications and monthly expense reports. · Verify all original local payment receipts. · ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Key Account Assistant Manager

  Tìm thấy trong: beBee S2 VN - 3 ngày trước


  RGF HR Agent Recruitment Vietnam - Ho Chi Minh City, Việt Nam Permanent

  Job Responsibilities1. · Operation management: · In charge of key account (MT channel) · Responsible for Revenue, Modern Retail Management. · To manage and support daily sales jobs. · To update the m ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Nhân viên Vận hành CAD

  Tìm thấy trong: beBee S2 VN - 23 giờ trước


  RGF HR Agent Recruitment Vietnam - Ho Chi Minh City, Việt Nam Permanent

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC: - Biên dịch tiếng Việt sang tiếng Nhật và tiếng Nhật sang tiếng Việt.- Chuẩn bị các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật- Báo cáo tình hình tiến độ cho Tổng quản lý người Nhật- Sử dụng CAD ...