beBee background
Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Công nghệ/Internet
>
Nha Trang
Thiện Nguyễn

Thiện Nguyễn

Front-end Developer
Nha Trang, Khánh Hòa

Xã hội


Về Thiện Nguyễn:

ReactJS front-end web developer.

Kinh nghiệm

Mình mới đào tạo xong nên đang cần một công việc để có thể có thêm kinh nghiệm

Giáo dục

Đại học FPT Greenwich

Các chuyên gia từ cùng ngành Công nghệ/Internet với Thiện Nguyễn

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Nha Trang, Khánh Hòa