beBee background
Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng
>
Ho Chi Minh City
Nguyễn Đức Hiệp

Xã hội


Về Nguyễn Đức Hiệp :

Ông Nguyễn Đức Hiệp là Giám đốc đại diện pháp luật Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Minh Hiệp
đã xây dựng và duy trì một đội ngũ pháplý chuyên nghiệp trong công ty, giúp đảm bảo sự hỗ trợ và tư vấn pháp lý chất lượng cao

Kinh nghiệm

Sử dụng công nghệ thông minh

Giáo dục

Sử dụng công nghệ thông minh

Các chuyên gia từ cùng ngành Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng với Nguyễn Đức Hiệp

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Những người dùng khác được gọi là Nguyễn

Việc làm gần Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

 • NodeFlair

  Senior Rails Engineer

  Tìm thấy trong: Manatal GBL S2 T2 - 1 ngày trước


  NodeFlair Ho Chi Minh City, Việt Nam

  Job Description · We are looking for a Senior Ruby on Rails engineer responsible for architecting and managing Jenfis business logic and data structures. Your primary focus will be development of serv ...

 • Adecco Vietnam

  Finance Manager

  Tìm thấy trong: beBee S2 VN - 1 tuần trước


  Adecco Vietnam Ho Chi Minh, Việt Nam Toàn thời gian

  Job Summary: · Generic Competency: · Developing Others: A genuine interest in fostering the long-term learning or development of others, whether or not the person is an official teacher or trainer. ...

 • NodeFlair

  Purchaser

  Tìm thấy trong: Manatal GBL S2 T2 - 1 ngày trước


  NodeFlair Ho Chi Minh City, Việt Nam

  Job Description: · Execute purchasing activities based on purchase requisitions or forecast/replenishment planning requirements. · Coordinate with suppliers to schedule deliveries, ensuring timely del ...